dinsdag, 18 november 2014 08:50

Achter de schermen bij...

Geschreven door PR

...het bestuur van Thof!

Ben jij ook benieuwd wie de draaiende spillen zijn achter de Thof vereniging en wat zij zoal voor Thof betekenen? Met deze nieuwe rubriek willen we je kennis laten maken met de verschillende commissies die zich, op welke manier dan ook, inzetten voor Thof. 

Thof is een “levende” vereniging die zich erg betrokken voelt bij zijn leden. De verschillende commissies zorgen er bijvoorbeeld voor dat er regelmatig leuke activiteiten voor de leden te doen zijn, maar ook dat alles binnen de vereniging op rolletjes verloopt. Echter, vaak hebben we geen idee wie deze mensen zijn en wat zij moeten doen om dit mogelijk te maken. Door je een kijkje in de keuken te geven, kun je kennis maken met deze mensen en zien wat zij doen voor Thof…. 

In deze eerste rubriek kunnen jullie kennis maken met het bestuur van Thof. Want, wat zou Thof zijn zonder hen? Zij zorgen ervoor dat de vereniging blijft draaien en dat alles op rolletjes verloopt, maar wat doen zij nog meer?

 

Het drietallig bestuur bestaat uit Nancy de Kok (secretaris), Helma Vermeer (penningmeester) en Ronald van Mil (voorzitter).

Het Bestuur opereert nu veelal achter de schermen, moet het bestuur juist niet meer op de voorgrond komen?
Wij zetten als bestuur de lijnen uit. De corebusiness is het hardlopen, dus de trainers zijn vooral op de voorgrond. Door het in het leven roepen van diverse commissies onder verantwoordelijkheid van het bestuur, worden de betreffende activiteiten opgepakt.

 

Jullie vergaderen ongeveer om de 5 weken met elkaar, maar wat bespreken jullie nou eigenlijk allemaal?
In de basis volgen we een standaard agenda met punten als: mededelingen, ingekomen stukken, financiën, trainerszaken, notulen vorige vergadering. Daarnaast bespreken we de actuele zaken, in 2014 kun je denken aan bv: het Thof weekend, Westland Marathon, Thof triatlon enz.

 

Hoeveel tijd gaat ongeveer in jullie functie zitten?
Zo rond de 3 uur per week gemiddeld. Aangezien nog niet alle leden Thof heeft gemachtigd gaat het behoorlijk veel tijd zitten in het innen van de contributie, daarnaast het schrijven van de notulen en andere communicatie over en weer.

 

Waarom vinden jullie het leuk om deze functie te bekleden?
We vinden het leuk om dingen te regelen/organiseren. We vinden het leuk om iets extra’s te doen voor de vereniging en het belangrijk om een leuke vereniging te houden.

 

Stel er is een probleem, komen jullie er dan altijd samen uit, of komt het ook voor dat het niet opgelost wordt?
Dit komt gelukkig weinig voor, maar aangezien het Bestuur bestaat uit een oneven aantal geldt de meeste stemmen gelden. Dus we komen er altijd uit. 

 

 

 

 

 

 

Gelezen: 671 keer Laatst aangepast op zondag, 14 december 2014 10:18

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema